Články

Záverečný list Juraja Valúšeka Baziliánom

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 25. svetovému dňu mládeže

 
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

 

Drahí priatelia,
na tento rok pripadá 25. výročie ustanovenia Svetového dňa mládeže, ktorý mal byť podľa želania ctihodného Jána Pavla II. každoročným stretnutím mladých veriacich z celého sveta. Bola to prorocká iniciatíva, ktorá priniesla hojné plody tým, že umožnila novým generáciám kresťanov sa stretávať, počúvať Božie slovo, odhaľovať krásu Cirkvi a prežiť mocnú skúsenosť viery, ktorá mnohých priviedla k rozhodnutiu úplne sa oddať Kristovi.
Tohoročný 25. svetový deň mládeže predstavuje ďalší krok k nasledujúcemu svetovému stretnutiu, ktoré sa bude konať v auguste 2011 v Madride, kde sa, ako dúfam, mnohí z vás zúčastnia na tomto milostiplnom podujatí.
Ako prípravu na túto slávnosť vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok týkajúcich sa tohoročnej témy: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17). Je to úryvok z evanjelia o stretnutí Ježiša s bohatým mladíkom, pričom touto témou sa zaoberal už pápež Ján Pavol II. v nádhernom liste (List mládeži Parati semper), ktorým sa v roku 1985 po prvý raz obracal na mladých.

Nový dopis exkomunikovaných kňazov kaplánovi v Šali Jurajovi Valúšekovi

Tento list je doplnkom predošlých listov zverejnených v článku  Kauza Baziliáni. Je to nový list, ktorý dnes prišiel Jurajovi Valúšekovi od uvedených exkomunikovaných kňazov.

Tretí list Juraja Valúšeka Baziliánom

Pokoj Vám, bratia!  

Odpoveď Baziliánov na prvé dva listy

Drahý  Juraj, 

Druhý list Juraja Valúšeka Baziliánom

Drahí  bratia!

Prvý list Juraja Valúšeka Baziliánom

Drahí  bratia!  

Kauza Baziliáni (traja exkomunikovaní kňazi z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy)

Naši drahí čitatelia,

bolo pre mňa potešením, keď mi môj známy kňaz, momentálne kaplán v Šali - Juraj Valúšek, napísal mail s prosbou o uverejnenie jeho článku o živej kauze s exkomunikovanými kňazmi a diakonom, ktorá sa nás dotkla okolo Vianoc, ako aj jeho korešpondenciu medzi ním a spomenutými kňazmi. Uverejnením tohto článku reagujeme na potrebu hovoriť o tejto téme aj vo vnútri cirkvi, keďže podľa môjho názoru vyjadrenie katolíckych teológov k tejto téme absentuje. Myslím, že prečítanie týchto článkov o. Juraja Valúšeka Vás vovedú viac do koreňov tohto problému a pomôžu Vám utvoriť si názor.

Martin

Syndikovať obsah