Downloads

Veci na stiahnutie:

Biblia do mobilu

Katolícky preklad (SSV)
SSV - celé Písmo
SSV - SZ - časť 1
SSV - SZ - časť 2
SSV - NZ + Žalmy
Český ekumenický preklad (ČEP)
ČEP - celé Písmo
ČEP - NZ

Nová Bible Kralická (NBK):
NBK - celé Písmo
NBK - NZ

Evanjelický preklad (ECAV)
ECAV - celé Písmo
ECAV - SZ - časť 1
ECAV - SZ - časť 2
ECAV - SZ - časť 3
ECAV - NZ
King’s James Version (KJV)
KJV - celé Písmo
KJV - SZ - časť 1
KJV - SZ - časť 2
KJV - SZ - časť 3
KJV - NZ
Roháčkov preklad
Roháček - celé Písmo
Roháček - SZ
Roháček - NZ
Iné preklady
Bible In Basic English
Gods Word
Modern KJV (King’s James version)
Modern Hebrew (hebrejská)

Ak vám na telefóne niektorá z biblií nepôjde, vyskúšajte si stiahnuť verziu rozdelenú na viac častí…


Vyučovania - text

Ako viesť chválospevový tím - prednáška Ranč Kráľova Lehota 17.-19.4.2009
Ako viesť chválospevový tím - prezentácia Ranč Kráľova Lehota 17.-19.4.2009
Kazateľ a chválospevový tím - prezentácia Ranč Kráľova Lehota 17.-19.4.2009

 

Vyučovanie - mp3

1. víkend Školy chvály - Ranč Kráľova Lehota - 20.3.-21.3.2009

Marian Lipovský - Základy chvály a uctievania
Marian Lipovský - Základy chvály a uctievania 2
Michal Steiner - Spoločná modlitba
Diskusia
Marian Lipovský - Ako tvoriť piesne chvály

Rôzne

 
 
 
 

Spevníky s akordami