Záverečný list Juraja Valúšeka Baziliánom

Hlohovec číta knihu Prísloví

Buďte požehnaní!

S potešením Vás chcem pozvať do jedného z nových projektov spolupráce, ktorý je akousi prípravou na Svetový deň modlitieb, ktorý spolu budeme prežívať v deň Turíc / Letníc (23. mája 2010).
Na to, aby sme sa na tento deň pripravili, stali sme sa súčasťou projektu, za ktorý v Hlohovci ďakujeme najmä Tomášovi Barekovi, pastorovi Apoštolskej cirkvi. Ide o spoločné každodenné čítanie jednej kapitoly z knihy Prísloví v rámci svojho voľného času. Do tohto projektu sa zapájajú všetky 3 kresťanské denominácie v Hlohovci - Apoštolská cirkev, Evanjelická cirkev a Rímsko-katolícka cirkev.

Zapojte sa s nami - príjmite pozvanie na hostinu, ku ktorej nás Božie slovo pozýva! Zjednoťme sa spolu v modlitbách a tvorme tak Jednotu, za ktorú sa modlil Pán!

Ak máte záujem dozvedieť sa viac, čítajte ďalej!

Oázy nového života 2010 v Česku!

Na stránke http://www.soteria.tk môžete nájsť informácie o letnom kresťanskom tábore hnutia Svetlo-Život s názvom Oáza nového života, ktorý nám priniesol veľa požehnania a dobrých vecí do spoločenstva... Tento rok sa bude konať špeciálne v Českej republike, takže sa máte iste na čo tešiť! Neváhajte a prihláste sa, bude to určite stáť za to!

Light of Life for YOU!

OZ Koráb nádeje Ťa pozýva na koncert modlitieb a chvál Light of life for YOU! Táto akcia sa uskutoční 24. apríla 2010 (sobota) od 16:00 v dome umenia v Piešťanoch. Vstupné je dobrovoľné!

Účinkujú: eSPé, Christallinus a Timothy!!!

viac info na www.lol.korabnadeje.sk

Hillsong United - Fire Fall Down

Modlitby za uzdravenie v apríli

V sobotu 24. apríla 2010 budú vo františkánskom kostole v Hlohovci (kostol všetkých svätých) modlitby za uzdravenie a oslobodenie... 

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 25. svetovému dňu mládeže

 
„Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17)

 

Drahí priatelia,
na tento rok pripadá 25. výročie ustanovenia Svetového dňa mládeže, ktorý mal byť podľa želania ctihodného Jána Pavla II. každoročným stretnutím mladých veriacich z celého sveta. Bola to prorocká iniciatíva, ktorá priniesla hojné plody tým, že umožnila novým generáciám kresťanov sa stretávať, počúvať Božie slovo, odhaľovať krásu Cirkvi a prežiť mocnú skúsenosť viery, ktorá mnohých priviedla k rozhodnutiu úplne sa oddať Kristovi.
Tohoročný 25. svetový deň mládeže predstavuje ďalší krok k nasledujúcemu svetovému stretnutiu, ktoré sa bude konať v auguste 2011 v Madride, kde sa, ako dúfam, mnohí z vás zúčastnia na tomto milostiplnom podujatí.
Ako prípravu na túto slávnosť vám chcem ponúknuť niekoľko myšlienok týkajúcich sa tohoročnej témy: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ (Mk 10, 17). Je to úryvok z evanjelia o stretnutí Ježiša s bohatým mladíkom, pričom touto témou sa zaoberal už pápež Ján Pavol II. v nádhernom liste (List mládeži Parati semper), ktorým sa v roku 1985 po prvý raz obracal na mladých.

Nový dopis exkomunikovaných kňazov kaplánovi v Šali Jurajovi Valúšekovi

Tento list je doplnkom predošlých listov zverejnených v článku  Kauza Baziliáni. Je to nový list, ktorý dnes prišiel Jurajovi Valúšekovi od uvedených exkomunikovaných kňazov.

Syndikovať obsah