Staňte sa našim priateľom na Facebooku!

Buďte požehnaní,

preto, aby sa nám spolu jednoduchšie komunikovalo, môžete sa stať našim priateľom na sociálnej sieti Facebook. Urobiť tak môžete kliknutím na facebook.com/spolocenstvo.betel

Modlitby za uzdravenie v marci

V sobotu 20. marca 2010 budú vo františkánskom kostole v Hlohovci (kostol všetkých svätých) modlitby za uzdravenie a oslobodenie... 

Tretí list Juraja Valúšeka Baziliánom

Pokoj Vám, bratia!  

Odpoveď Baziliánov na prvé dva listy

Drahý  Juraj, 

Druhý list Juraja Valúšeka Baziliánom

Drahí  bratia!

Prvý list Juraja Valúšeka Baziliánom

Drahí  bratia!  

Kauza Baziliáni (traja exkomunikovaní kňazi z Bratislavskej a Trnavskej arcidiecézy)

Naši drahí čitatelia,

bolo pre mňa potešením, keď mi môj známy kňaz, momentálne kaplán v Šali - Juraj Valúšek, napísal mail s prosbou o uverejnenie jeho článku o živej kauze s exkomunikovanými kňazmi a diakonom, ktorá sa nás dotkla okolo Vianoc, ako aj jeho korešpondenciu medzi ním a spomenutými kňazmi. Uverejnením tohto článku reagujeme na potrebu hovoriť o tejto téme aj vo vnútri cirkvi, keďže podľa môjho názoru vyjadrenie katolíckych teológov k tejto téme absentuje. Myslím, že prečítanie týchto článkov o. Juraja Valúšeka Vás vovedú viac do koreňov tohto problému a pomôžu Vám utvoriť si názor.

Martin

40 dní online - pôstna príprava

Možno trochu netradičná forma pôstnej prípravy... Zaujímavá aktivita, organizovaná farnosťou Dobrého Pastiera, určená pre tých, ktorí sa neradi odliepajú od obrazovky počítača :-)
Prečo nevyužiť moderné technológie aj počas pôstu - na bližšie stretnutie sa s Pánom?
 
Syndikovať obsah