Pozvánka na seminár v Trnave: Vieš kde je sever?

Branislav Škripek a Martin Štuk v spolupráci so spoločenstvom Agapé Vás pozývajú na seminár s názvom "Vieš kde je sever?".

Tento praktický seminár vám poradí ako sa orientovať na vašich životných križovatkách. Naučí vás robiť správne rozhodnutia a čeliť následkom prípadných vašich zlých rozhodnutí.
 

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. na Pôstne obdobie 2010

Božia spravodlivosť sa zjavila skrze vieru v Krista (porov. Rim 3, 21 – 22)

Pár zmien na stránke

Rozhodli sme sa pre zopár (dôležitých) zmien na našej stránke, o ktorých by som vás chcel v tomto mikro-článočku informovať :-)

Počuť Boží hlas (I.)

V časopise Nahlas bola nedávno séria dvoch dobrých článkov na tému "Ako počuť Boží hlas". Mne pomohli, tak som si povedal, že možno poslúžia aj vám a že ich tu v trochu skrátenej podobe postupne uverejním...
 
 

Modlitby za uzdravenie vo februári

V sobotu 20. februára 2010 budú vo františkánskom kostole v Hlohovci (kostol všetkých svätých) modlitby za uzdravenie a oslobodenie... 

PROGRAM:
10:00 - modlitba chvál (Braňo Letko a Lámačské chvály) + spovedanie
11:30 - adorácia - modlitba odprosovania za naše hriechy a hriechy predkov
12:15 - sv. omša za uzdravenie rodových koreňov (celebruje a káže otec Milan Hvizdoš)
14:00 - záverečná eucharistická poklona a požehnanie 

"...a Slovo sa stalo telom", alebo ako efektívne uviesť kázanie do žitia?

Tento článok je vyjadrením mojej osobnej túžby, aby sme sa zamysleli nad tým, ako v našich cirkvách, zboroch či spoločenstvách dosiahnuť čo najväčšiu efektivitu a uvádzanie Božieho Slova do života. 
Chcem v nás vyprovokovať zamyslenie nad skutočnosťou, ako málo z počutého Slova skutočne žijeme vo svojich životoch.

Pastiersky list arcibiskupa-metropolitu Zvolenského na Nový rok 2010

Drahí bratia a sestry,
na Nový rok vstupujeme do roka, ktorým sa završuje prvé desaťročie dvadsiateho prvého storočia a vlastne aj prvé desaťročie tretieho milénia. Pred niekoľkými týždňami sme si pripomínali dvadsať rokov od pádu železnej opony, dnešný deň si pripomíname dvadsať rokov od prvého slobodného Nového roka. November roka 1989 bol totiž len bodom zlomu, ktorý otvoril náročný a dlhodobý proces precitania do slobody. Veľmi sme si želali, želáme si a usilujeme sa o to, aby to bola skutočná sloboda, teda hľadanie skutočnej pravdy, na ktorej pravá sloboda spočíva a z ktorej pravá sloboda vyrastá. Je zrejmé, že pravá sloboda nie je bolestne svojvoľná nadvláda schopných, nadaných a bohatých. Ale skutočne pravá sloboda, čo otvára možnosti pre realizáciu skutočnej ľudskej dôstojnosti, a to predovšetkým konaním dobra.

Kardinál Jozef Tomko: Demografické otázniky nad Slovenskom

Príhovor kardinála Jozefa Tomka na aktuálnu tému demografickej situácie na Slovensku pri príležitosti sviatku Svätej rodiny.

Pastiersky list arcibiskupa Bezáka na slávnosť Svätej rodiny 2009

Drahé sestry a drahí bratia v Kristovi,
hneď prvá nedeľa po slávnosti Narodenia Pána je určená Svätej rodine – Ježišovi, Márii a Jozefovi. Po radosti z narodenia Dieťaťa sa vzápätí chceme obrátiť k tej rodine, ktorá je vzorom všetkých rodín, ale hlavne ľudským obrazom nekonečnej a nevysloviteľnej trojičnej božskej lásky a súčasne jasným znakom Božej milosti, ktorá pôsobí vo vnútri ľudských životov!

Syndikovať obsah