Kristus vstal z mŕtvych

Vám všetkým prajeme požehnané veľkonočné sviatky. "USTAVIČNE SA RADUJTE!" Kristus vstal z mŕtvych.