O nás

Sme spoločenstvo Rímsko-katolíckej Cirkvi, turíčno-charizmatickej spirituality. Sme mladí z Hlohovca a okolia, ktorí prijali do svojho života Ježiša, lebo skúsili a spoznali, že život s Ním je neporovnateľne lepší. Na vlastných životoch môžeme dosvedčiť, že Boh je živým a osobným Bohom, ktorý každého bezpodmienečne miluje a vzťah s Ním je niečo úžasné.
 


ZKSM

Sme súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). ZKSM združuje mladých ľudí, ktorí sa snažia vybudovať svoj život na základoch viery. Jeho cieľom je napomáhať formácii mladého človeka. Vytvára priestor na pravidelné stretávanie mladých a vznik spoločenstiev. Snaží sa formovať ich v zrelé kresťanské osobnosti, učí ich žiť praktickým duchovným životom, pripravuje pre život v rodine. Základ ZKSM tvoria skupinky mladých ľudí, ktorí sa pravidelne stretávajú pri modlitbe, na diskusii, vzájomnom zdieľaní a pod. Predsedom ZKSM je kňaz PhDr. ThDr. Ján Buc PhD, vymedzený pre pastoráciu mládeže na Slovensku.


Prečo práve Bétel?

Názov BÉT-EL (dom Boží) je založený na biblickom príbehu z knihy Genezis o Jakubovi, najviac týkajúcom sa pasáží Genezis 28,10-22 a s pokračovaním v Genezis 35,1-15. Heslom založenia sa pre nás stal verš Gn 28,20-21: „A Jakub urobil sľub: “Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude mojím Bohom.“

Biblický Bétel bol miestom:

 • zjavenia (vízie) (Gn 28,12-15)
 • Božej prítomnosti (Gn 28,16) = dom Boží
 • sľubu (záväzku) voči Bohu (Gn 28,20)
 • odovzdania sa pravému Bohu (Gn 28,22b)
 • očistenia a vypočutia modlitieb v súžení (Gn 35,2-3)
 • zanechania starého života, zlých zvykov (svojich modiel) (Gn 35,4)
 • požehnania (Gn 35,9)
 • modlitby – rozprávania s Bohom (Gn 35,15)

Kontakty

email spoločenstva: spolocenstvo (zavináč) betel.sk
vedúci spoločenstva: Ľubomír Petrek >> lubo (zavináč) betel.sk
admin webstránky: Marek Šrаnk >> marek (zavináč) betel.sk


Kde nás nájdete

Stretnutia mávame (takmer) každú sobotu, o 18:00 na fare rím-kat. Cirkvi v Hlohovci (Kamenná 6 - pri Kostolíku Ducha Svätého). Vchod je odzadu, z farskej záhrady.

Keďže stretnutia v súčasnosti nie sú otvorené, v prípade záujmu sa prosím ozvite vopred :-)Zväčšiť mapu


Podporte nás

Ak sa Ti páči služba nášho spoločenstva a chcel by si podporiť a skvalitniť aktivity, ktoré konáme na evanjelizáciu (nielen) mladých, môžeš to urobiť niekoľkými spôsobmi:
 1. duchovne - spomeň si na nás vo svojich modlitbách a prihováraj sa za nás u Otca, ktorý je v nebi
 2. osobne - môžeš prísť na naše akcie a podporiť naše aktivity svojou účasťou, svedectvom, alebo povzbudením
 3. finančne - môžeš taktiež prispieť na účet:

  číslo účtu: 285 374 013 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)
  Keďže ide o súkromý účet, do poznámky prosím uveď  "Bétel", alebo "Spoločenstvo"


Nech bude forma Tvojej podpory akákoľvek, patrí ti naša vďaka a modlitby! Každá forma podpory bude smerovaná na to, aby sme mohli slúžiť viac a viac nášmu Pánovi i ľuďom.
V prípade finančnej podpory budeme zverejňovať výšku sumy s príslušným dátumom prijatia daru.