Modlitby za uzdravenie 29.10.2011

 Predbežný program:

10:00 Svätá omša 
11:00 Svedectvá
11:45 Prestávka, občerstvenie (káva, čaj, bagety, koláčiky budú zabezpečené)
12:30 Modlitby príhovoru doprevádzané modlitbami chvál
14:30 Záver 

Počas modlitieb bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.Prosíme kňazov, ktorí prídu slúžiť, aby sa predtým spojili s p. Leopoldom.

Ak ste prežili na predchádzajúcich stretnutiach Boží dotyk, uzdravenie či oslobodenie, bude vytvorený priestor na vaše svedectvá. "Choď...a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval." Mk 5,19 
Povzbudzujeme vás k povzbudzovaniu iných.

Srdečne vás pozývame!