Vízia

História

Na úvod veľmi stručná a vopred upozorňujem, že asi aj dosť subjektívna história spoločenstva v HC.

V Hlohovci to všetko začalo príchodom o. Miroslava Vanča. Ten u nás zaviedol mierne revolučný spôsob birmovky, keď sa pôsobením Ducha obrátilo niekoľko birmovancov, na ďalší rok zasa niekoľko ďalších, atď… K obráteniu mladých pomohlo aj niekoľko letných táborov Oázy Nového Života....
Je tiež prirodzené, že znovuzrodený človek potrebuje spoločenstvo. So spoločenstvami to tu v Hlohovci však bolo dlhšiu dobu trochu nedotiahnuté... Všetka snaha sa orientovala najmä na birmovku. Bežalo tu chalanské spoločenstvo Ichthys, ktoré viedol  o. Mirek a taktiež Mariánska družina (programová spiritualita Vincenta de Paul). Po určitom čase však Ichthys zanikol a v Hlohovci vtedy nebolo žiadne katolícke stretko alebo spoločenstvo s turíčnou spiritualitou, pod ktoré by sa mohli začleniť...

A tak sme sa po určitom čase modlitieb a nabádaní Ducha Svätého rozhodli založiť spoločenstvo Bétel...

Naše spoločenstvo

Naše spoločenstvo v takej zostave a forme, v akej bežíme dnes, vzniklo na prelome rokov 2007/2008. Osobne si myslím, že v Hlohovci bol Bétel tak trochu prelomovým, pretože v čase, kedy vznikol, tu niečo podobné ešte nebolo.

Začiatkom bol pre nás rok 2008 a Pán si nás viedol a budoval aj cez mnohé naše nedokonalosti a chyby... Spoločenstvo bolo postavené na jednom spoločnom stretnutí v sobotu večer, ktoré pre nás bolo akýmsi vyvrcholením týždňa. Keďže sa nám však spoločenstvo troška rozrastalo (dnes má asi 18 členov), čo spôsobilo nedostatok osobnej formácie, pustili sme do pozorovania behu iných spoločenstiev a sledovania Biblických úloh Cirkvi... Vyskúšali sme už viacero možností behu spoločenstva a asi aj v budúcnosti budeme tento systém upravovať, aby lepšie vyhovoval aktuálnym požiadavkám.

    
V súčasnosti sa stretávame každú sobotu o 18.00 v pastoračnom centre v Hlohovci a raz do mesiaca robíme otvorené stretko pre mladých v nedeľu o 18.00 v špitáliku (dátum sa každý mesiac mení podľa možností - viď novinky)

 

Naše hodnoty

 • Osobný vzťah s Ježišom Kristom
 • Božie Slovo - Biblia
 • Sviatosti, v popredí s Eucharistiou a Sviatosťou zmierenia
 • Modlitba chvál
 • Denné osobné stíšenie s Pánom
 • Poslušnosť Cirkevnej hierarchii
 • Beh Cirkvi v malých skupinkách
 • Misia (Mt 28:18-20)
 • Ekumenizmus, naddenominačná spolupráca

Vízia

 • Pripojiť mladých, znovuzrodených kresťanov k aktívnemu Kristovmu telu (Cirkvi) pomocou budovania hlbokého vzťahu so živým Ježišom. Robiť ich učeníkmi a vyzbrojiť ich k následnej službe pre spoločenstvo, farnosť, diecézu, ale i k misii vo svete. Všetko na oslavu Boha :-)

Ciele

 • Poskytnúť každému (najmä mladým) v Hlohovci možnosť spoznať Ježiša Krista, ako osobného Pána a Spasiteľa a zažiť živé spoločenstvo
 • Poskytnúť kvalitné školenia vodcov a služobníkov, ktorí sú schopní napĺňať potreby Hlohovčanov
 • Zvýšiť spoluprácu s autoritami v Rímsko-katolíckej Cirkvi
 • Nadviazať kontakty a zvýšiť spoluprácu s okolitými spoločenstvami, najmä vrámci Trnavského kraja
 • Misia zakladania spoločenstiev v Hlohovskom okrese. Táto vízia je inšpirovaná Hnutím zakladania zborov. Túžime pomôcť v okolitých dedinkách vybudovať živé spoločenstvá...